BY-PASS klapa kompresoru

hydraulický pohon regulační armatury

by-pass-1-web

Objednatel : POLNA corp. s.r.o.

 

konečný zákazník : JENAKIEVO (Ukrajina.)

 

Dodávkou byl hydraulický pohon regulační BY-PASS armatury, která slouží k regulaci vodní páry turmíny  v černouhelné elektrárně.

 

Pracovní patrametry :

 

Max kroutící moment pohonu 15 000 Nm

úhel otáčení pohonu : 90o

Přenos síly z hydraulického válce na kroutící moment uzavírací armatury je realizován pomocí kulisového mechanismu.

 

parametry hydraulického pohonu :

celkový instalovaný příkon : 3,2 kW

čas otevíraní a zavírání klapy : 14s

Pracovní tlak hydrauliky : 22 MPa

hydraulický válec 100/45-245

 

Hydraulický obvod umožňuje nouzové otevření armatury v případě jakéhokoliv výpadku elktrické energie.