Zvedací a vyklápěcí manipulátor

elap-1-web

Objednatel : Elap v.d.

Provozovatel: SAKER spol.s r.o.

Zařízení je součásti robotické linky na paletitační ukládání hliníkových housek.

Dodávaný zvedací a vyklápěcí manipulátor slouží ke zvedání  bedny s volně loženými hliníkovými houskami do zásobníku vibračního podavače firmy ROX.

Dodávané zařízení má hydraulický pohon a vlastní elektrorozváděč s PLC řízením.

Technická data

elap-4

• Nosnost manipulátoru: 2500 kg
• Celková hmotnost strojního zařízení : cca 4 300 kg
• výška horní desky plošiny ve spodní poloze : 1200 mm
• výška horní desky plošiny v horní poloze : cca 3500 mm
• zdvih bedny :  2300 mm
• úhel překlápění horní desky plošiny : 0 až 70 o
• rozměry horní desky plošiny : cca 2000x2000 mm
• Provozní napětí: 400 VAC, 50Hz
• Příkon elektromotoru :4 kW
• Ovládací napětí: 24 VDC
 

elap-1

Pohled na elektrorozváděč