Kolejový vozík se dvěma zvedacími plošinami 26tun

Objednatel:    Chinook Sciences, LLT    USA

Popis zařízení

Hydraulicky poháněný kolejový vůz osazený dvěma nezávislými
hydraulickými zvedacími nůžkovými stoly slouží k převozu ocelové bedny během
technologického procesu čištění hliníku.
Vůz je tvořen dvěma vozíky. První vozík, tažný, je osazen čtyřmi koly.
Druhý, vlečený, disponuje dvěma koly a je uchycen, pomocí čepů, na první vozík.
Elektrohydraulický agregát je umístěn uvnitř vozíku. Každá nůžková
plošina je zvedána dvěma hydraulickými válci. Pojezd vozíku je zajištěn dvěma
radiálními pístovými hydromotory.
Hydraulický obvod je vybaven pojistným ventilem a hydraulickými
zámky, které zabrání poklesu stolu při případné poruše hydraulického vedení

Technické parametry :

vuz-26tun

Parametry zvedací plošiny:
Zástavbová výška: 1020 mm
Zdvih plošiny: 900 mm
Rozměry jedné plošiny: 2850x2500mm
Maximální zatížení jedné plošiny: 13 000 kg
Rozměry vozu: 6345x2500mm

Celková hmotnost zařízení : 12 000 kg


Parametry elektrohydraulického pohonu:
Pracovní tlak: p = 20 MPa
Max. průtok: Qmax = 40 dm3.min-1
Hydrogenerátor: zubový