Kolejový vozík se dvěma zvedacími plošinami 37tun

vuz-37tun-4

Objednatel: Chinook Sciences, LLT

vuz-37tun-2

Hydraulicky poháněný kolejový vůz osazený dvěma nezávislými
hydraulickými zvedacími nůžkovými stoly slouží k převozu ocelové bedny během
technologického procesu čištění hliníku.
Vůz je tvořen dvěma vozíky, které jsou spojeny čepem. Každý vozík
disponuje čtyřmi pojezdovými koly. Dva radiální pístové hydromotory zajišťující
pojezd vozu jsou umístěny na kolech mezi vozíky.
Elektrohydraulický agregát je umístěn uvnitř vozíku. Každá nůžková
plošina je zvedána dvěma hydraulickými válci.
Hydraulický obvod je vybaven pojistným ventilem a hydraulickými
zámky, které zabrání poklesu stolu při případné poruše hydraulického vedení.

Technické parametry :

vuz-37tun-5

Parametry zvedací plošiny:
Zástavbová výška: 1390 mm
Zdvih plošiny: 1230 mm
Rozměry jedné plošiny: 3650x2500mm
Maximální zatížení jedné plošiny: 18 500 kg
Rozměry vozu: 8460x2500mm


Parametry elektrohydraulického pohonu:
Pracovní tlak: p = 20 MPa
Max. průtok: Qmax = 46 dm3.min-1
Hydrogenerátor: zubový