zvedací plošina vibračního vozu

plošina pro hutní průmysl

saker-3

Objednatel: Saker spol. s.r.o. , o.z. ALUSAK
Popis: Hydraulický systém zvedání plošiny vibračního vozu nahrazuje původní systém zvedání pomocí pohybového šroubu a řetězového převodu.
Při úpravě zvedací plošiny na hydraulický pohon byla zachována konstrukce rámu zvedací plošiny a byly využity sloupy v rozích plošiny. Původně byly tyto sloupy určeny pro pohybový šroub, v nové koncepci slouží k uchycení vedení zvedací plošiny.
Hydraulický systém využívá systém tří lineárních děličů k rovnoměrnému rozdělení průtoku mezi čtyři hydraulické válce.
V horní poloze je plošina zajištěna mechanicky pomocí pohyblivých západek na každém sloupu. Během zvedání plošina přejede zajišťovací polohu, západky se přestaví a plošina se spustí na západky. Během spouštění se plošina nejprve přizvedne, uvolní se západky a plošina se začne spouštět.
 

Parametry zvedací plošiny:

saker-1


Zdvih plošiny: 1100 mm
Hydraulické válce: 4 x Ø63/Ø45/1200
Nosnost plošiny: 8 000 kg
Doba zvedání: 40 s
 

Parametry elektrohydraulického pohonu:

saker-2


Pracovní tlak: p = 12 MPa
Max. průtok: Qmax = 22 dm3.min-1
Výkon el.motoru: P = 5,5 kW
Hydrogenerátor: zubový