překlápěč beden 7,5 tun

zařízení pro překlápění beden

preklapec-75-2-web

Zařízení slouží  pro měření dynamických parametrů při překlápění.

U tohoto zařízení byl použit nový energeticky úsporný hydraulický systém, který umožňuje hydrodynamické brždění a tím i zpětné navrácení elektrické energie do rozvodné soustavy. 

Hmotnost bedny : 7,5 tun

Získáne poznatky nám umožnili inovovat hydraulický obvod velkých překlápěčů pro zákazníka v USA.

Parametry hydraulického obvodu

hydraulicky-agregat-web

Pracovní tlak: p = 23,5 MPa
Max. průtok: Qmax = 25,5 dm3.min-1
Elektromotor : 7,5 kW , 400 V ,1480 ot/min
Hydrogenerátor: regulační axiálně pístové čerpadlo pro uzavřený obvod s objemovou regulací

2xhydraulický válec : 100/ 70 - 780 mm

Pracovní médium : těžkozápalná kapalina Quintolubric 888

Plynulá regulace rychlosti naklápění pomocí změny geometrického objemu čerpadla.

Při překlápění dochází ke změně působení síly z kladných do záporných hodnot

čas překlápění : 30s

úhel překlápění 135o

čas spouštění : 30s

Výzkumný a vývojový projekt EUREKA

preklapec-75-web

překlápěcí zařízení bylo řešeno v rámci Výzkumný a vývojový projekt EUREKA 10010 – Integrovaný logistický systém s regulovanými elektrohydraulickými pohony

 

Projekt byl řešen po dobu tří let – 2010 ÷ 2 012 a byl úspěšně ukončen závěrečnou oponenturou v lednu 2013.
Předmětem projektu EUREKA byl návrh a realizace nové koncepce převážecího kolejového vozidla s nosným zvedacím stolem s nůžkovým zdvihovým mechanismem, určeným pro vertikální a horizontální manipulaci setrvačných hmot a vytvoření překlápěcího stacionárního zařízení. Oba mechanismy, které automaticky pracují ve vzájemné součinnosti, jsou vybaveny novým neotřelým elektrohydraulickým energeticky úsporným pohonem, pracujícím v uzavřené polohové regulaci. Pro správnou funkci celého dopravního systému přesné najíždění do definovaných poloh, jsou v konstrukci obou strojů instalovány příslušné elektronické snímače polohy a tlaku.