Speciální stroje a zařízení

Firma IVV Engineering se od roku 2000 specializuje rovněž na dodávky různých speciálních strojů a zařízení. 

 

Tyto zařízení jsou u nás vyvíjeny od projektu, konstrukce , výroby a uvádění do provozu. Navrhujeme strojní zařízení na míru určitému objektu , které vyhoví veškerým náročným požadavkům zákazníka.

 

Naše firma dodává pro tyto speciální stroje vlastní hydraulické pohony a elektroskříně s vlastním ASŔ řídicím systémem.

 

U některých zařízení musíme vyvinout pro zákazníka určitou technologii, která je nejprve odzkoušená na funkčním vzorku v naší prototypové dílně.

 

Projekce a konstrukce strojních zařízení

Tato zařízení vznikají v naší strojní projekci jako 3D modely , které jsou následně zpracovány do kontrukční dokumentace pro výrobu.


Naši odborníci využívají při pevnostních výpočtech speciálních strojů metody výpočtu namáhání staticky neurčitých prutových soustav a metody konečných prvků .
Snažíme se dosáhnout vysoké tuhosti zařízení při nízké hmotnosti konstrukce. Naší snahou je dlouhodobá provozní spolehlivost našich výrobků.

Výroba strojních konstrukcí

Menší zařízení do hmotnosti cca 2 000,- kg vznikají v naší montážní dílně , která je plně vybavena strojním zařízením pro opracování náročných strojních dílů.

 

Větší a těžší zařízení se pak vyrábějí v kooperaci ve strojírenských firmách našeho regionu.

 

Firma IVV Engineering se zabývala  vývojem a výrobou speciálních strojů pro použití v těchto oblastech :