Ohýbačka profilů OS 500

Image

Zákazník : OH Ohyby s.r.o.


Ohýbačka profilů slouží pro ohýbání profilových materiálů. Poloměr ohybu je min. 6 m až max. 50 m.
Ohýbačka profilů je řízena řídícím systémem PLC. SW řídícího systému umí nastavit technologické parametry stroje pro konkrétně zadaný ohyb profilu a případné změny provedené obsluhou uložit do paměti.
Ohýbačka profilů je vybavena dvěma pevnými profilovými válci a jedním pohyblivým profilovým válcem. Hydraulický válec působí silou mezi konstrukcí stroje a ložiskovými tělesy pohyblivého válce. Pevné profilové válce jsou vybaveny pohonem pro posuv ohýbaného profilovaného materálu.
Ohýbačka profilů je vybavena vstupním a výstupním válečkovým dopravníkem, který umožňuje ruční výškové a stranové nastavení podle ohýbaného profilu.
Výstupní válečkový dopravník je vybaven měřícím zařízem pro měření velikosti průhybu po celé délce profilu. Přesnost měření +-0,5 mm. Měření je prováděno v ose x a y. Měřené veličiny jsou ukládány na samostatném PC, na kterém je možno vytvořit archív měřených hodnot.

Provozní napětí: 400 V AC
Celkový příkon energie : 52 kW
Ovládací napětí: 24 V DC

 

Technické parametry ohýbačky profilů:

 

• Max. síla hydraulického válce 500 kN
• Zdvih hydraulického válce 350 mm
• Pevné profilové válce jsou vybaveny pohonem pro posuv ohýbaného profilovaného materálu
• Max. délka vstupního a výstupního válečkového dopravníku je 14 m
• Příkon hlavního elektromotoru max. 45 kW, U= 400 V 50 Hz

 

Sortiment ohýbaných profilů pro ohýbací stroj:

 

1. Tyče průřezu I z oceli třídy 10 a 11 válcované za tepla dle ČSN 42 55 50- nutno speciální kladky
Zaručené ohyby kolem osy ohybu X : I 80 až I 220 ( podmíněné ohyby do I 240 )
Zaručené ohyby kolem osy ohybu Y : I 80 až I 300 ( velikost je omezena výškovou velikostí kladek - možnost použití univerzálních kladek )

2. Tyče průřezu IPE z konstrukčních ocelí 11 373, 11 375 a 11 523 dle ČSN 42 55 53 - nutno speciální kladky
Zaručené ohyby kolem osy ohybu X : IPE 80 až IPE 220 ( podmíněné ohyby do IPE 240 )
Zaručené ohyby kolem osy ohybu Y : IPE 80 až IPE 300 ( velikost je omezena výškovou velikostí kladek - možnost použití univerzálních kladek )

3. Tyče průřezu U z konstrukčních ocelí třídy 10 a 11 válcované za tepla dle ČSN 42 55 70 - nutno 1 nebo 2 speciální kladky ( podobné parametry platí pro tyče průřezu UE )
Zaručené ohyby kolem osy ohybu X : U50 až U240 ( podmíněné ohyby do U 260 )
Zaručené ohyby kolem osy ohybu Y : U50 až U300 ( velikost je omezena výškovou velikostí kladek

4. Tyče průřezu L z konstrukčních ocelí třídy 10 a 11 válcované za tepla dle ČSN 42 55 41 - použití univerzální kladky
Zaručené ohyby kolem obou os ohybu : L 50x50x4 po L 90x90x8

5. Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí třídy 10 a 11 válcované za tepla dle ČSN 42 55 45 - použití univerzální kladky
Zaručené ohyby kolem obou os ohybu : L 50x30x5 po L 100x65x10

6. trubky bezešvé - nutno speciální kladky
Zaručené ohyby : příklady TR220x20 nebo TR 260x12 ( omezující podmínka Wx < 350 cm3 )
Univerzální kladky jsou určeny pro ohyb plochých tyčí, L profilů , částečně T-profilů, jeklových profilů, částečně pro U a UE profily